Pa visu pasauli Delivery Latviski WFC English Russky
 

Galerijas zāle, aprīkojums un noteikumi

ziedu piegade visa pasaule

Noteikumi

Apmaksas iespējas un kārtība

1. Skaidrā naudā, ja piegādājam ziedu tieši Jums. Šāds apmaksas veids iespējams tikai Rīgā.
2. Ar pārskaitījumu, ja piegādājam ziedus Jums vai citam adresātam.

  • Pēc pasūtījuma saņemšanas (pa telefonu, faksu vai e-pastu ) mēs Jums nosūtām rēķinu-faktūru (pa faksu vai e-pastu), uz kuras pamata Jūs varēsiet veikt maksājumu bankā.
  • Ja Jūs esat fiziska persona, ir jāuzrāda personas kods.
  • Ja Jūs esat juridiska persona, ir jāuzrāda uzņēmuma reģistrācijas numurs.
  • Ja Jūs norēķināties Internetbankā (www.Hansabanka.lv , www.Unibanka.lvwww.ab.lv ), mēs pasūtījumu pieņemsim izpildīšanai tikai pēc samaksas saņemšanas mūsu bankas kontā.
  • Ja Jūs norēķināties citā, sev izdevīgākā bankā vai pasta nodaļā, tad atsūtiet mums bankas maksājuma apstiprinājumu par samaksas veikšanu.

Tikai tad mēs pasūtījumu pieņemsim izpildīšanai.


Piegādes kārtība

Mēs piegādājam ziedus Rīgā un sekojošās tuvākajās apdzīvotajās vietās:
Jūrmala, Ādaži, Babīte, Baldone, Baloži, Carnikava, Ķekava, Mārupe, Olaine, Salaspils.

Piegāde Rīgā

Lai adresāts ziedus saņemtu tai pašā dienā, Jums jāveic pasūtījums līdz plkst. 16:00.
Jūsu pasūtījumu mēs piegādāsim 2-3 stundu laikā pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, vai arī citā, vēlākā, Jums vēlamā laikā.

Piegāde Rīgā – 3-7 Ls

Piegāde ārpus Rīgas (augstākminētās apdzīvotās vietās)
Lai adresāts ziedus saņemtu tai pašā dienā, Jums jāveic pasūtījums līdz plkst. 13:00.
Jūsu pasūtījumu mēs piegādāsim 3-4 stundu laikā pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, vai arī citā, vēlākā, Jums vēlamā laikā.

Piegāde ārpus Rīgas – 9-15 Ls

Pasūtījumu veikšanas, apmaksas un piegādes noteikumi

Pasūtījuma veikšanas noteikumi.

Par izstrādājumu mēs saucam ziedu pušķi vai kompozīciju, kuru pēc “Elizete” mājas lapā esošā kataloga Jūs izvēlaties. Katram izstrādājumam ir noteikta cena. Kad mēs būsim saņēmuši samaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu pa faksu vai naudas iemaksu kontā), tad izstrādājums kļūst par pasūtījumu, kuru mēs izpildam.

Minimālā cena pasūtījumam - 5.00 LVL

Pasūtījuma apmaksas noteikumi.

Jūs esat atbildīgs par informāciju, kuru sniedzat izvietojot savu pasūtījumu. Ja adresāta detaļas ievadītas nepareizi, tad mēs nevaram garantēt pasūtījuma piegādi adresātam.
Mēs izpildām tikai tos pasūtījumus, kam ir apstiprināta apmaksa. Pēc apstiprināta maksājuma Jūs nevarat mainīt vai atteikt pasūtījumu un iemaksāto summu atgūt.

Piegādes noteikumi.

Pasūtījumu piegādāsim norādītā laika robežās. Piegādes laiks norādīts pie “Piegādes kārtība”, skat.augstāk. Piegāde ar nokavēšanos nevar izraisīt prasības par zaudējumu atlīdzināšanu.
Gadījumā, ja mēs preci nepiegādājam 5 stundas pēc Jūsu norādītā piegādes laika, piegādi Jūs varat atcelt un mēs Jums atgriezīsim iemaksāto naudas summu, izslēdzot visas citas kompensācijas.
Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces, preces piegādes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kurā notiek iepriekš uzskaitītie apstākļi, kuri būtiski ietekmē pasūtījuma izpildi. Mes nekavējoši Jūs informēsim par jebkuru nepārvaramas varas apstākļu rašanos un izbeigšanos.

Preces kvalitātes noteikumi

Izdarītais pasūtījums uzskatāms par vienošanos starp pircēju un pārdevēju.
Mēs garantējam augstu preces kvalitāti un atbilstību izvēlētajam paraugam mājas lapas katalogā.
Piedāvājums izstrādājumiem derīgs pieejamās produkcijas robežās. Kad produkcija konkrētajā sezonā nav pieejama, mēs rezervējam tiesības piegādāt līdzvērtīga izmēra un kvalitātes izstrādājumu.
Ja prece nav līdzvērtīga pasūtītajam paraugam vai tai ir redzams defekts, Jums  ir tiesības saņemt tā vietā citu izstrādājumu, vai arī izdarīt jaunu pasūtījumu atbilstoši iemaksātajai summai. Nekādas cita veida kompensācijas nav paredzētas.
Preces neatbilstību paraugam vai redzamo defektu saņēmējam ir jākonstatē saņemšanas brīdī un par šo faktu tiek sastādīts akts, kas ir pamats augstākminētajai kompensācijai.
Ja neatbilstība vai bojājumi tiek konstatēti vēlāk, pretenzijas netiek pieņemtas.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus un nesaskaņas, kuras varētu rasties pasūtījuma izpildes laikā, vai saistībā ar to, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad tad tas tiks izšķirts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 

© 2004 - 2019 Elizete. All rights reserved.

Developed by 1st-studio.com